“Journalistiek, dat is van alles”, zei de Nederlander Piet Heil in zijn “Werkwijzer voor journalistiek denken en doen”, een publicatie uit 1979. Die definitie ging toen misschien op, maar vandaag is dat allerminst het geval. Ik zetelde dit voorjaar in opdracht van de VLUHR, de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad,  in de commissie bachelor journalistiek. Samen met en paar collega’s hebben we drie hogescholen doorgelicht (Xios Hasselt, Erasmus Hogeschool Brussel en Plantijn Antwerpen). Een parallelle commissie lichtte de drie andere scholen door (Artevelde Gent, Howest Kortrijk en Thomas More Mechelen). Ik vond dat een ongemeen boeiende opdracht. Omdat je helemaal binnendringt in het onderwijs en écht in elk van die scholen hun DNA leert kennen. Mijn respect voor het onderwijs is alleen maar toegenomen.…