Een souvenir dat is kitsch waar een herinnering aan vastkleeft … Ik zat laatst op een vergadering van het EBU TV Committee. De Finse director TV had een expert meegebracht. Een wat bijzondere kerel die een interessante lezing gaf hoe je de doelgroep 18-34 jaar kon bereiken met televisie. Maar voor de rest zweeg hij. Bij de rondvraag wauwelde hij nog iets over “Emotional Design” van Donald A. Norman. Ik durf ook wel eens te wauwelen, dus maakte ik een mentale aantekening en kocht ik het boek. In veel van mijn presentaties geef ik voorbeelden van de verhalen die vastkleven aan voorwerpen. Ik vond meteen een bondgenoot. In “The meaning of things” a book that should be required reading for designers, Mihaly Csikszentmihalyi and Eugene…