Wat mijn carrière betreft heb ik nergens spijt van. Behalve misschien dat ik tien jaar geleden geen baas van de VRT was geworden. Er is in dit land geen enkele plek waar zoveel talent samenzit als bij de openbare omroep. And they don’t go for the dollar. Zeker bij de radio hebben de mensen een ongelooflijke drang om fantastische programma’s te maken. Maar als ik hen vraag wanneer ze voor het laatst hun baas hebben gezien, moeten ze het antwoord schuldig blijven. Onbegrijpelijk. Tijdens de eerste zes jaar dat ik hier werkte, had ik om de twee weken een vergadering met vijftien ambtenaren die werden uitgeloot. Zo heb ik hen allemaal gezien, sommigen zelfs twee of drie keer. En wat bleek ? Mijn organisatie…