Wat kunnen mensen naïef zijn. Ik kocht “Ode aan het kijken” van Alain de Botton en dacht dat het een boekje over televisie-kijken was. Maar tuurlijk niet, het was een boekje over observeren.  En een filosoof als de Botton, die kan observeren. Van elk boek moet je minstens één gedachte onthouden, vind ik.  Dit heb ik met fluo aangeduid. Het opmerkelijkste kenmerk van moderne arbeid heeft niets te maken met computers, automatisering of globalisering, maar ligt in de wijdverbreide opvatting dat ons werk ons gelukkig moet maken. Hoewel werk in samenlevingen altijd een centrale plek heeft ingenomen, doet de onze als eerste voorkomen dat het iets anders kan zijn dan een straf of een bezoeking, zoals onze maatschappij ook als eerste suggereert dat iemand…