Het Franse blad Management heeft deze maand Sarkozy op de cover. Comment travaille Sarkozy, is het hoofdartikel. Hoofdredactrice Anne Gillet, “Peut-on gérer un Etat comme une entreprise ? Et inversement, un manager du privé doit-il s’inspirer des méthodes de travail d’un chef d’Etat ?”.    Los van z’n politiek gedachtengoed en zijn soms blaffende toon, vind ik de regeringsmethode van Sarkozy best inspirerend.  Zijn aanpak staat in schril contract met zijn voorgangers Chirac en Mitterand. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Laatst hoorde ik zelfs onze koning zeggen dat hij geen hofmaarschalk meer heeft maar een directiecomité.   De politiek, net zo goed als bijvoorbeeld het onderwijs, zou zich moeten professionaliseren. Het is niet omdat iemand een politiek mandaat heeft…