Steal like an artist, then show your work ! Twee jaar geleden schreef Austin Kleon een zeer fijn boekje “Steal like an artist”. Iedereen heeft creativiteit was zijn adagio. Nu is er een vervolg op dat grafisch werkje, helemaal in dezelfde stijl : “Show your work ! 10 ways to share your creativity and get discovered”.  Als iedereen creatief is dan mag die creativiteit gezien worden. “If my previous book was about stealing influence from other people, then this book is about how to influence others by stealing from you”, zegt Kleon. Wat ik heb genoteerd : You don’t have to be a genius. Don’t believe the myth of the lone genius, the superman talent who appears out of nowhere. Brian Eno speaks of…