babel.jpg

Nobody solves a problem like Maria !

Geef toe, het loopt professioneel en privé niet altijd van een leien dakje. Een opdracht op het werk, plannen thuis, een etentje met vrienden, … En dan loopt het weer mis. In veel gevallen passeert het gewoon; soms vraagt de baas om te evalueren. Ditte of datte was dan verkeerd; of deze of gene heeft z’n werk niet gedaan. Het zal allemaal wel kloppen, maar meestal zijn net dat niet meer dan een paar knoppen die niet goed afgestemd worden.

De échte reden is vaak geen, een foute of een gebrekkige communicatie. Ik ben er van overtuigd dat 90 % van de problemen met een betere communicatie opgelost raken.

Vreemd toch dat noch het onderwijs, noch de bedrijfswereld daar meer aandacht aan besteden. Diegenen die goed zijn in rekenen en taal krijgen goeie punten, maar slagen daarom niet vanzelfsprekend in het leven. Diegenen die succes oogsten zijn diegenen die goed én eerlijk communiceren.

Analyseer jouw volgend probleem maar eens.