Deze week onder andere hiermee :

sub·si·di·a·ri·teits·be·gin·sel (het ~)

1 het beginsel dat een centraal gezag zich niet met zaken mag bemoeien die beter op een lager niveau geregeld kunnen worden