vorsten.jpg

Ik heb niet de gewoonte om te citeren uit brieven die ik krijg toegestuurd, maar deze is toch wel bijzonder. Om het briefgeheim niet te schenden laat ik de voornaam en de woonplaats van Mevrouw Van Saxen even weg.

Ingesloten zend ik u een kopie van mijn brief aan de courant Het Laatste Nieuws in België. Tot op heden geen reaktie ontvangen. Leest u bijgaande kopie brief goed door en vertel de inhoud aan familie en vrienden.

Ik ben het enig kind van ex Koning Leopold III en Astrid. Ze zijn mijn biologische ouders. Albert, Boudewijn en Charlotte zijn geen kinderen van Leopold III. Ze zijn kinderen van vrienden van Astrid. Het is hun bekend.

Uw Koningspaar is geheel geïnformeerd door mijzelf en door Leopold III vanaf verkeerde (duivels) gene zijde.

Zelf ben ik paranormaal zeer hoog begaafd. Ik zie en Ik spreek met mensen aan de goede zijde en vanaf verkeerde zijde word Ik alleen maar gepest en getreiterd door Leopold, Astrid, stiefmoeder en meerdere duivels-mensen.

(…)

Iets voor Story ?