slideology

Ik heb er nog eentje gelezen om het af te leren en kan ze naast mekaar leggen.

“PresentationZen. Simple ideas on presentation design and delivery” van Guy Kawasaki is de absotute top. Het boek inspireert en doet je gewoon beseffen dat die presentaties beter kunnen en moeten.

“Beyond Bullet Points. Using Microsoft powerpoint to create presentations that inform, motivate and inspire” van Cliff Atkinson vertrekt van de software en dat is een min. Software kan nooit het doel zijn.

“Slideology. The art and science of creating great presentations.” van Nancy Duarte tot slot is de best praktische en grafische vertaling van de inzichten die je in “PresentationZen” krijgt aangereikt.

“Real leaders don’t do powerpoints” van Christopher Witt tot slot leert je hoe je als persoon op de meest overtuigende manier een presentatie brengt.