Ik grijp in de boekhandel niet meteen naar poëzie. Het vergt een extra inspanning om te vatten. Toch hou ik goeie herinneringen over aan mijn ‘retorica’. Een paar verzen kan ik bijna dertig jaar later zo nog opsommen :

Zal nimmermeer gebeuren
Mij dan na deze stond
De vriendschap van uw ogen,
De wellust van uw mond?
De vriendschap van uw ogen,
Van uw ogen.

P.C. Hooft

Toevallig kwam ik op deze bundel van het Poeziecentrum n.a.v. Europalia China : “Wanneer hij dit schrijven van een heel leven heeft voltooid”, met werk van vijf hedendaagse Chinese dichters.

Mooi werk. Maar ik was net zo gefascineerd door de originele gedichten in Chinese karakters.