Gisteren viel deze brief in de bus :

Bpost

Koekelberg Mail

Steengroefstraat 21 – 27

1081  Brussel

 

02/01/12

Aan de bewoners van

Straat – Laan

 

Mevrouw,

Mijnheer,

 

Regelmatig reikt uw postbode zendingen zonder adres uit. Dat zijn zendingen waarvan de naam en het adres van de bestemmeling niet op de zending vermeld staan.

Dat wil zeggen dat de postbode zelf verantwoordelijk is voor de uitreiking ervan in elke brievenbus waarvan de eigenaar niet uitdrukkelijk vermeldt dat hij deze zendingen niet wenst te ontvangen, door middel van een zelfklever op de brievenbus.

Ik zou er graag zeker van zijn dat die bedeling vlot verloopt. Daarom ben ik zo vrij U te vragen of U het exemplaar van Aldi en Fnac op 02/01/12 ontvangen hebt.

U dient slechts het vakje ja of nee aan te kruisen en deze brief in de bijgaande omslag portvrij terug te zenden.

Gelieve me uw gegevens door te geven ?

Ik dank U op voorhand voor uw bereidwillige medewerking die de kwaliteit van de uitreiking ten goede komt.

Hoogachtend,

De Postontvanger Mail,

(achternaam – naam)

x Ja ik heb de zending ontvangen

x Neen ik heb de zending niet ontvangen

Wat voor brief is dit eigenlijk ? Wat is de bedoeling ? Wat is het verhaal ? …

  • Is het de bedoeling om de kwaliteit van de postbedeling te verbeteren of mijn postbode te controleren ? Moet dat überhaupt ?
  • Wat zijn zendingen waarvan de naam en het adres van de bestemmeling niet op de zending vermeld staat ? En moet ik die dan wel ontvangen ? Wil ik die wel ontvangen ?
  • Sinds wanneer moet dat in mijn bus vallen, tenzij ik een klever plak dat ik dat niet wil ?
  • “Gelieve me uw gegevens door te geven ?” Euh !
  • Wat doet een “Postontvanger Mail” ?
  • ….

Meer vragen dan antwoorden, beste Postontvanger Mail.