Een paar jaren geleden maakte ik tijdens een opleiding interne coach kennis met Ann Noppen en Katleen Joris van Consense. Een paar maanden geleden werd ik door hen gecontacteerd met de vraag om mee te werken aan een kwalitatief onderzoek hoe leiders denken en voelen inzetten binnen hun dagdagelijkse uitdagingen in hun business.

Schermafdruk 2014-11-09 17.05.00

Vorige week werden de elf geïnterviewde ondernemers samengebracht om de resultaten te bespreken. Dat was een bijzonder geslaagde avond en leerrijk om van collega’s uit totaal andere sectoren te horen hoe ze leiding geven interpreteren. Ik ben zelf een grote aanhanger van Dan Pink die in zijn boek “A whole new mind” te kennen gaf dat right brainers will rule the world. Ik ben een fan van dat creatief, emotie-vol rechterbrein denken maar voor een rood licht moet je stoppen of je verongelukt vroeg of laat. Noppen en Joris komen tot de conclusie dat de toekomst is aan Whole Brain Leadership : “Leiders, die hun ratio en intuïtie combineren om nieuwe ideeën te ontwikkelen en mensen verbinden om van schijnbaar losstaande ideeën een geheel te smeden. Whole Brain Leadership is empathisch, kwetsbaar en met vertrouwen over je eigen grenzen heen in relatie met anderen een groter verhaal vertellen. Een Whole Brain Leader maakt hier & nu vanuit zijn uniciteit, in hartsverbinding met zichzelf en anderen en luisterend naar zijn intuïtie dat verschil.”

Ze vatten het in dit filmpje samen. Hun artikel : Whole Brain Leadership – Consense.