Unknown

Storytelling is in. Veel bedrijven beseffen dat verhalen een krachtig middel zijn om een emotionele connectie te maken met een klant. Helaas zijn veel verhalen niet meer dan praatjes om te verkopen. Daarom moeten verhalen authentiek zijn. Authentieke authenticiteit is waar het om draait. Bedrijven verdienen leiders die het echt menen en die denken vanuit de buik. Ik predik al langer dat alles en iedereen een verhaal is. Ook elke manager is een verhaal en dat kan hij of zij maar beter benutten. Zowel om visie te ontwikkelen als om teams aan te sturen. Dit boek van Raf Stevens is de gepaste aanvulling op de vele boeken die er inmiddels over storytelling op de markt zijn : geen enkel bedrijf kan een verhaal ontwikkelen als het leiderschap zelf niet een verhaal is.
– Jean Philip De Tender, Directeur Media, European Broadcasting Union