televisie.jpg

Ik heb hier onlangs nog geschreven over het boek The Pitch van Eileen Quinn en Judy Counihan. Hoewel het vooral gaat om het verkopen van filmideeën, deed het me nadenken over de manier waarop je een voorstel voor een televisie-programma aan de man brengt.

Als (eind)redacteur heb ik zelf vaak programmavoorstellen ingediend. Sommige ervan gingen in productie, andere liggen nog steeds ergens in een kast  gestapeld. Vandaag krijg ik als content manager bij Eén nu zelf mensen over de vloer die hun idee aan de zender willen verkopen.

Dit zijn de criteria waarop ik – bewust of onbewust – voorstellen aftoets. Ze stemmen goed overeen met wat Quinn & Counihan erover schrijven.

1. Wat is de baseline van het programma ?

Of ook : wat is het verhaal ? Waarom wil de kijker dit zien ?

Een goeie baseline vat je samen in één zin. Goeie test : bekijk of je in het één sms-bericht verteld kan verkopen.

2. Hoe vertel je dit verhaal ?

Of ook : wat is het format ? Via welke stappen (en met welke spanningsbogen) neem je de kijker mee doorheen het programma ?

3. Met welk andere programma’s kan je het vergelijken ?

Lees : in welke mate verschilt het van andere programma’s in zijn genre ?

4. Wat is de USP (unique selling point) van dit voorstel ?

Wat maakt dit voorstel zo uniek ? Of : waarom moet ik dit kopen ? Is het m.a.w. een origineel idee ?

5. Wat is de finaliteit ?

Wat blijft er hangen bij de kijker na afloop van het programma ? Waartoe leidt het ? Wat heeft het bijgebracht ?

6. Wie stel je voor als presentator /presentatrice ?

Of ook : wat is het profiel van de presentator / presentatrice ?

7. Wat moet het kosten (om te produceren) ?

8. Met welke team wil je dit maken ? Blijf je zelf betrokken op het project ?

9. Zie je mogelijkheden om dit voorstel crossmediaal uit te werken ?

Wat kan er gebeuren met hetzelfde idee bij radio, in print, online, mobiel,  …. ?

10. Had je zelf nog vragen ?

PS. Voor een afspraak, bel Carla !